Jeugdfanfare

Jeugdfanfare toen
De jeugdfanfare is in 1995 opgericht. Vanaf het begin in 1995 tot oktober 2006 is Hanne Huijsmans dirigent geweest. Samen met Boy Hendrix, de toenmalige dirigent van de fanfare, was Hanne ook de initiatiefneemster voor het oprichten van de jeugdfanfare. Vanaf 2006 tot 2010 heeft Johan Smeulders het stokje van Hanne overgenomen en in korte tijd wist hij als dirigent verschillende successen te boeken. Van 2010 tot oktober 2012 stond het korps onder leiding van Karin van Dijk en werd opgevolgd door Hilde Kiggen.

Jeugdfanfare nu
Sinds september 2014 staat het korps onder leiding van Anusia Witte. De groep telt 27 leden en ze repeteren op donderdagavond. In oktober 2014 heeft de jeugdfanfare de 1e prijs behaald tijdens de jeugdmuziekdag van de Kleine Kring in Hamont. Een prestatie om trots op te zijn! Naast de jeugdfanfare is er de jeugdslagwerkgroep. De jeugdfanfare en de jeugdslagwerkgroep hebben als doel om te leren samen spelen in voorbereiding op het grote orkest, ze spelen vooral muziek die hen aanspreekt.

Jaarlijkse activiteiten
De jeugdfanfare en de jeugdslagwerkgroep verzorgen verschillende concerten per jaar, o.a. in de kerk, het Oranjeconcert, deelname aan de jeugdmuziekdag, tonpraatavonden, Music for Kids enz.

Wil je ook leren muziek maken?
De jeugdfanfare in Sterksel speelt muziek die jou aanspreekt. Ben je nieuwsgierig of wil je ook meedoen? Kom dan eens luisteren! De jeugdfanfare repeteert op donderdagavond van 18.45 tot 20.00 uur in Dorpshuis Valentijn, Valentijn 3 in Sterksel. Of neem contact op met Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel. Voor meer informatie over de jeugdfanfare kunt je ook bellen naar: José Noordman, telefoon (040) 226 26 46.

Opleiding
Al vele jaren maken wij als vereniging gebruik van de mogelijkheid om onze leerlingen te plaatsen op het Regionaal instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) te Weert.

Aanmelden voor de opleiding RICK?
Leerlingen kunnen zich in principe eenmaal per jaar aanmelden voor de opleiding RICK, Regionaal instituut Cultuur- en Kunsteducatie, in Weert. Dit is in het voorjaar. Als leerling start je dan met les in augustus-september. Het lesjaar loopt gelijk met een schooljaar. Voor een A-opleiding krijg je 15 minuten les van een vakdocent van RICK. Voor een volgende diploma komt daar telkens 5 minuten lestijd bij. Leerlingen krijgen van de muziekvereniging een instrument in bruikleen.

Instromen
Na ongeveer anderhalf jaar les kun je instromen bij de jeugdfanfare of bij de jeugdslagwerkgroep. Na het behalen van een A-diploma kun je (na overleg met de dirigent van betreffende korpsen) doorstromen naar het grote korps.

Meer informatie?
Voor meer informatie over opleiding en tevens contactpersoon voor de muziekschool:
José Noordman tel. (040) 226 26 46.

Kijk ook eens voor informatie op:
www.ricknet.nl
www.fanfareweb.nl

Subsidie
De gemeente Heeze-Leende vindt het belangrijk dat alle schoolgaande kinderen kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Ook wanneer hun ouders een laag inkomen hebben. Daarom is er de regeling Kinderparticipatie. Ouders met lage inkomens kunnen per schoolgaand kind tot 18 jaar een tegemoetkoming  krijgen (max. € 225 per jaar, per kind). Met dit bedrag betaalt de gemeente de kosten van sport of cultuur. Vraag Kinderparticipatie aan door het aanvraagformulier in te vullen (downloaden op www.swi.rechtopbijstand.nl). Of neem contact op met de gemeente.

Sponsoren