Stichting

Stichting
Naast de Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel bestaat er de stichting Vrienden van de Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel.

Doel
Het doel van deze stichting is het verlenen van materiële steun aan het niet-subsidiabele werk van de muziekvereniging en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin van het woord.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat minimaal uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester van Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel.

Ook lid worden als vriend van de muziekvereniging?
Wilt u onze Sterkselse muziekvereniging steunen en vriend worden? Neem dan contact op met Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel.

Sponsoren