Bestuur

Het bestuur van Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel bestaat uit zeven leden:

Tom Strijbos: voorzitter
Vacature: vice-voorzitter
Eef van Maaren: secretaris | penningmeester | archivaris
José Noordman: lid | opleidingen | jeugdorkesten
Rob Reiling: lid | sponsor-commissie
Frans Tiemessen: lid | faciliteiten-commissie
Netta van Gastel: lid

Daarnaast vervult Wim van Laarhoven de functie van notulist voor de bestuursvergaderingen en adviseert inzake deze website.

Het bestuur vergadert in principe op een dinsdag van de maand.

Sponsoren