The Blue Band

The Blue Band toen
The Blue Band is opgericht in 1997 als vierde tak van de Muziekvereniging. In 2007 vierde The Blue Band haar 10-jarig bestaan met een grandioos en onvergetelijk concert. Andere jubilea zijn gevierd in Frankrijk bij een van onze leden. Het laatste jubileum is vanwege coronaperikelen niet gevierd. 

The Blue Band nu
Met hun moderne en goed in het gehoor liggende repertoire spreekt The Blue Band velen aan. Er wordt dan ook enthousiast gemusiceerd en gerepeteerd onder leiding van Henk van Moorsel. De muzikanten, op dit moment 17, hebben er al die jaren gezamenlijk hun schouders onder gezet. De muziek van nu is dan ook niet meer te vergelijken met de muziek uit de begintijd. 

Ook meedoen met The Blue Band?
Wil je meedoen met The Blue Band? Neem dan contact op met Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel. The Blue Band repeteert op de dinsdagavond van de even weken in Dorpshuis Valentijn. 

Sponsoren