Slagwerkensemble

Slagwerkensemble toen
Het slagwerkensemble werd 10 jaar na de fanfare opgericht als tamboerkorps wegens gebrek aan een tamboer bij de fanfare. Dit gebrek bleek vooral tijdens het brengen van een serenade, waarbij meestal ook over straat gemarcheerd moest worden. Omdat een instructeur even duur was, of hij nu een of meerdere jongens opleidde, werd er naar gestreefd meer leerling-tamboers tegelijk op te leiden. Het korps begon onder leiding van Han van der Vleuten uit Someren met zes personen. Zij bespeelden allen de kleine trom. Na het eerste succes op het concours in Helmond, volgde al snel uitbreiding met een overslagtrom en met pauken (dieptrommen).

Trots
Een grote stimulator van het slagwerkensemble was Ber Cox. Hij heeft samen met Han van der Vleuten zeer veel voor het steeds groeiende tamboerkorps betekend. Vele eerste prijzen werden overal behaald, waaronder tweemaal het Landskampioenschap. Heel Sterksel was trots op haar tamboers.

Opvolgers
Na meer dan 32 jaar werd Han van der Vleuten als instructeur opgevolgd door zijn zoon Han. Weer volgden vele successen elkaar op. In de loop van de jaren is het instrumentarium steeds verder uitgebreid, onder andere met een marimba en een buisklokkenspel. In juni 2009 heeft de vereniging met een geweldig slagwerkfestival afscheid genomen van Han van der Vleuten als instructeur en werd het dirigentstokje overgedragen aan Rob van de Meulenhof.

Slagwerkensemble nu
Intussen is de groep gegroeid van 6 naar 25 personen en zijn zij nog steeds zeer succesvol, onder de enthousiaste leiding van hun dirigent Ronald Gerards die sind 2014 de leiding heeft over deze geweldige club slagwerkers.

Ook meedoen met het slagwerkensemble?
Wilt u meedoen met ons slagwerkensemble? Neem dan contact op met Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel. Het slagwerkensemble repeteert op donderdagavond in Dorpshuis Valentijn, Valentijn 3 in Sterksel.

Sponsoren