Club van 50

Toegevoegde waarde
Gelukkig vinden veel mensen in Sterksel, dat onze muziekvereniging onmisbaar is voor ons dorp. Denk daarbij maar eens aan alle activiteiten en evenementen die door onze Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel opgeluisterd worden.

Financiële steun
Gelukkig ook, beseffen de meesten van u dat een muziekvereniging als de onze onmogelijk kan bestaan zonder financiële steun van buitenaf. Te denken valt aan de enorme kosten voor onderhoud en vernieuwing van uniformen en instrumenten. Of de kosten van opleidingen van onze jeugdleden. Of de uitbreiding van ons instrumentarium om bij de tijd te kunnen blijven.

Oprichting
Al meer dan 60 jaar hebben wij ons bestaansrecht bewezen. In 1998 heeft de muziekvereniging de Club van 50 opgericht. Hierbij hadden wij een separate vereniging voor ogen, met leden die zich het reilen en zeilen van onze muziekvereniging bijzonder aantrekken. Al vele Sterkselnaren, maar ook mensen van buitenaf, hebben zich bij deze club aangemeld.

Wat bieden wij?
Leden van deze vereniging genieten bijzondere voorrechten, zoals:

  • Gratis abonnement op ons clubblad ‘Het Heerlijkheidje’;
  • Desgewenst vermelding van uw naam in dat clubblad;
  • Persoonlijke uitnodigingen voor diverse concerten.

Het lidmaatschap bedraagt jaarlijks minimaal € 25,00.

Ook lid worden van de Club van 50?
Wilt u onze Sterkselse muziekvereniging steunen en lid worden van de Club van 50? Neem dan contact op met Muziekvereniging De Heerlijkheid Sterksel.

Leden
Klik hier voor de ledenlijst Club van 50.

Sponsoren